Faglig fitness på dit niveau - niveauopdelt undervisning på Livsstilsefterskolen Hjarnø

I de boglige fag trimmer du hjernen og bliver klogere - på pensum, drømme og fremtidsplaner. 

Undervisningen i de boglige fag på LIvsstilsefterskolen Hjarnø er niveauopdelt og tilrettelagt efter dine (og undervisningsministeriets) mål. Vi prioriterer de boglige fag højt, så du bliver parat til den ungdomsuddannelse, du drømmer om. Fagligt er vi derfor meget opmærksom på netop dit behov og dine mål. Mange af dagene bliver bygget op omkring temaer, hvor du arbejder tværfagligt med flere forskellige fag.

Du behøver ikke sidde stille...

for at lære noget. Faktisk bliver det både sjovere og nemmere at lære, når vi kombinerer de boglige fag med kreative og praktiske aktiviteter som fx madlavning og bevægelse - og vi inddrager den natur vi er en del af muligt i undervisningen.

Det bliver altså en anderledes måde at gå i skole på - uden at vi går på kompromis med fagligheden. Sammen med lærerne arbejder du dig trygt og fokuseret frem mod dine personlige, faglige mål for 8., 9. eller 10. klasse.

Og én ting er sikkert;

du kan også godt glæde dig til dine boglige fag. Uanset dit udgangspunkt lige nu.

Fokusfag i løbet af året

Se alle

De boglige fag

Den boglige undervisning tager udgangspunkt i, at du tager enten 8., 9. eller 10. klasses afgangseksamen. Undervisningen sammensættes, så du kan nå dine lektier i undervisningen eller i stilletimen. Det betyder for langt de fleste dage, at du har helt fri, når du har fri fra timerne og ikke er til aktiviteter. 

Livsstilsefterskolen optager elever på alle faglige niveauer, og undervisningen tager udgangspunkt i dig - og det du kan. Vi fokuserer på dine styrker og støtter dig, hvis du har brug for hjælp. Har du særlige behov i undervisningen, vil der være mulighed for at få det integreret som en naturlig del af din dagligdag. På den måde får du tanket hovedet op med ny viden uanset dit startniveau - så du forhåbentlig har lyst til at fortsætte med at uddanne dig, uanset om du vælger en erhvervsrettet udannelse, alment gymnasium, hhx, htx eller HF. 

Prøve i 8. klasse

Fra skoleåret 20/21 skal elever i 8. klasse aflægge prøve i mindst ét af de fire; håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab. Det er frit for efterskolerne, hvilke(t) af fagene eleverne skal have mulighed for at aflægge prøve i. Du får mere information om prøvefag i 8. klasse, når du tilmelder dig Livsstilsefterskolen. Vil du vide mere allerede nu, er du velkommen til at kontakte os.

Prøver i 9. eller 10. klasse

 1. klasse: Du skal aflægge to prøver i dansk og en prøve i henholdsvis matematik, engelsk og fysik/kemi. Derudover aflægger du to prøver, som bestemmes af Undervisningsministeriet. Det foregår ved udtrækning blandt fagene engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, geografi, biologi, idræt, fransk, matematik og tysk. Se indholdsplanerne for de obligatoriske fag. (Vær opmærksom på at du med linket, kommer over på BGI akademiets website)
 1. klasse: Mens du går på Livsstilsefterskolen Hjarnø, skal du følge timer i dansk, matematik og engelsk, som er obligatoriske fag. Fysik og tysk er valgfag – eventuel tilmelding til disse to fag er bindende. Vi forventer, at du går op til prøve i de fag, du følger undervisning i. Se indholdsplanerne for de obligatoriske fag. (Vær opmærksom på at du med linket, kommer over på BGI akademiets website)

Du og dine faglærere må tidligst få oplyst, hvilke fag der er blevet udtrukket, en uge før de skriftlige prøver begynder.

Bevægelse og motion

Bevægelsesfagene og motionen vil være en væsentlig del af dit år på Livsstilsefterskolen Hjarnø, som er en efterskole med fokus på sundhed og livsstil. En livsstilsefterskole for dig, som måske ikke er vant til at bevæge dig og måske ikke har fundet noget idræt endnu, som du synes er sjovt.

Derfor er bevægelsesfagene og motionen bredt sammensat af mange forskellige aktiviteter, f.eks. boldspil, dans, gymnastik, kampsport, fitness og friluftsliv. Uanset hvilket fag, der står på skemaet, vil du møde kompetente undervisere, og vi tager udgangspunkt i, at alle kan være med, uanset niveau og interesser. Du vil dog også opleve, at du bliver udfordret. Du kommer både til at møde idræt, som du kender og har prøvet før, men du skal også prøve en masse nye former for bevægelse. Målet er, at du udvikler dig i løbet af året, at du kommer til at snuse til en masse forskelligt inden for motion - og vigtigst af alt; at du finder glæde ved at bevæge dig.

Daglig bevægelse og motion fylder meget i løbet af din uge, fordi det har en positiv indvirkning på både din fysiske og mentale sundhed. Det giver mere energi, større selvværd og større overskud. Det fremmer indlæring, og det er derfor en vigtig del af en sund livsstil, uanset hvilket mål du har for dit efterskoleår.

Undervisningen vil ind i mellem foregå på BGI akademiet i Bjerre, hvor vi har nogle af landets bedste idrætsfaciliteter.

Fokusfag og valgfag

I løbet af skoleåret bliver du præsenteret for mange forskellige temaer i form af temadage, temauger og i den frie tid. Temaer inden for sundhed, kultur, samfund, og personlig udvikling. Ud over temaer kan der også være mulighed for at prøve kræfter med for eksempel jagt og fiskeri, praktiske opgaver med at vedligeholde og forbedre ting på skolen, musik og sang og kreative projekter.

Skolens valgfag varierer fra år til år, og vi gør alt, hvad vi kan for at sammensætte dit skema, så du får lov til både at prøve nye og velkendte aktiviteter.

Det kommende skoleårs aktiviteter byder blandt andet på:

 • Jagt og fiskeri
 • Mountainbike eller skatebord
 • Ekstra motionsfag
 • Parcour og boldspil – vi låner faciliteterne på BGI akademiet
 • Mere om mad, råvarer og madspild
 • Aktiviteter ved stranden og på vandet
 • Musik og sang
 • Gaming
 • Mindfullness
 • Praktiske opgaver med at bygge og reparere bygninger og maskiner
 • Outdoor – bålmad, overnatning og praktiske færdigheder i det fri
 • Mediefag
Skærmbillede 2020-08-19 kl. 12.06.09.png
Vi prioriterer de boglige fag højt og tager udgangspunkt i de samme værdier, som gør sig gældende for Livsstilsefterskolen Hjarnø generelt, nemlig at vi møder hinanden åbent, tillidsfuldt og med respekt for hinanden. Det allervigtigste er, at du, som elev, får en god oplevelse med undervisning. Vi laver enkelte, individuelle mål for hver enkelt elev og giver feedback løbende, så du oplever, at du flytter dig og får succesoplevelser. Undervisningen er varieret, og måske også anderledes end du kender den. Vi arbejder tværfagligt og på tværs af årgange, og vi arbejder med projekter og bruger kroppen i undervisningen - både i vores klasseværelser men også i vores ude-omgivelser og øvrige områder. De værdier vi arbejder med udover undervisning, altså trivsel, sundhed og fællesskab, vil også smitte af på din læring i de boglige fag. Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg og tør sige noget i timerne. Det skal generelt være sjovt at lære nyt.

Tine Stensdal Møller, afdelingsleder med ansvar for de boglige fag

Camps, aktiviteter og besøgsdage

Se alle

Nyheder

Se alle

Vil du vide mere?

Kontakt os

Tlf.: 75681022 eller mail: info@bgi.dk

Vi benytter cookies

OK