Undervisning på Livsstilsefterskolen Hjarnø

Undervisningen på Livsstilsefterskolen Hjarnø er tilrettelagt, så du bliver udfordret både bogligt, fysisk, kreativt og mentalt. Både i de obligatoriske boglige fag men også i de valgfag, du vælger, når du begynder på Livsstilsefterskolen.

Den boglige undervisning tager udgangspunkt i, at du tager enten 9. eller 10. klasses afgangseksamen med dine læringsmål for øje. Vi har elever på alle faglige niveauer og vi arbejder således, at lektier er en del af undervisningen. 

I alle de boglige fag tager vi udgangspunkt i dit individuelle niveau. Også her fokuserer vi på dine styrker og støtter dig, hvis du har brug for hjælp. Vi sørger for, at du i løbet af dit efterskoleår får tanket hovedet op med ny viden.

Vi prioriterer alle dine boglige fag højt, så du forhåbentlig har lyst til at fortsætte med at uddanne dig, uanset om du ønsker en erhvervsrettet udannelse, alment gymnasium, hhx, htx eller HF. Der vil som oftest være 4 undervisningsmoduler på 1 time og 45 minutter hver dag.  

Har du nogle særlige behov i undervisningen, vil der være mulighed for at få det integreret som en naturlig del af din dagligdag.

Bevægelse og motion

Bevægelsesfagene og motionen vil være en væsentligt del af dit år på Livsstilsefterskolen Hjarnø, som er en efterskole med fokus på sundhed og livsstil. En livsstilsefterskole for dig, som ikke er vant til at bevæge dig og måske ikke har fundet noget idræt endnu, som du synes er sjovt.

Derfor er bevægelsesfagene og motionen bredt sammensat af mange forskellige aktiviteter, f.eks. boldspil, dans, gymnastik, kampsport, fitness og friluftsliv. Uanset hvilket fag, der står på skemaet, vil du møde kompetente undervisere og vi tager udgangspunkt i, at alle kan være med, uanset niveau og interesser. Du vil dog også opleve, at du bliver udfordret. Du kommer både til at møde idræt, som du kender og har prøvet før, men du skal også prøve en masse nye former for bevægelse. Målet er at du udvikler dig i løbet af året, at du opnår en alsidighed inden for motion - og vigtigst af alt; at du finder glæde ved at bevæge dig.

Daglig bevægelse og motion fylder meget i løbet af ugen fordi det har en positiv indvirkning på både din fysiske og mentale sundhed. Det giver mere energi, større selvværd og større overskud, det fremmer indlæring og det er derfor en vigtig del af en sund livsstil, uanset hvilket mål du har for dit efterskoleår.

Undervisningen vil ind i mellem foregå på BGI akademiet i Bjerre, hvor de har nogle af landets bedste idrætsfaciliteter.

Valgfag

Dine valgfag kan du godt begynde at glæde dig til allerede. De giver dig mulighed for at sammensætte dit eget unikke skema for skoleugen, og vi tilbyder en lang række forskellige af slagsen - uanset om du er til sang, musik, billedkunst, drama, aktive fag, boglige fag, valgfag i naturen eller noget helt fjerde. OG så har vi lærere, der brænder for at udfordre dig, og som gerne imødekommer nye forslag og ideer. 

Som kommende elev får du tilsendt information om valgfagene nogle måneder inden skolestart. Hvilke valgfag vi tilbyder i den kommende skoleår afhænger af, hvilke ønsker og interesser alle jer kommende elever har. Så har du forslag eller ønsker, så lad os gerne høre fra dig.

9. eller 10. klasse

  1. klasse: Du skal aflægge to prøver i dansk og en prøve i henholdsvis matematik, engelsk og fysik/kemi. Derudover aflægger du to prøver, som bestemmes af Undervisningsministeriet. Det foregår ved udtrækning blandt fagene engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, geografi, biologi, idræt, fransk, matematik og tysk. Se indholdsplanerne for de obligatoriske fag. 
  1. klasse: Mens du går på Livsstilsefterskolen Hjarnø, skal du følge timer i dansk, matematik og engelsk, som er obligatoriske fag. Fysik og tysk er valgfag – eventuel tilmelding til disse to fag er bindende. Vi forventer, at du går op til prøve i de fag, du følger undervisning i. Se indholdsplanerne for de obligatoriske fag.

Du og dine faglærere må tidligst få oplyst, hvilke fag der er blevet udtrukket, en uge før de skriftlige prøver begynder.

Camps, aktiviteter og besøgsdage

Se alle

Nyheder

Se alle

Vil du vide mere?

Så skriv eller ring til os.

Line Hansen, tlf.: 60988040 eller mail: info-hjarnoe@bgi.dk

Vi benytter cookies

OK