En dag på Livsstilsefterskolen Hjarnø

Hverdagen på Livsstilsefterskolen Hjarnø går med almindelige skolefag, som bliver kombineret med bevægelse, frisk luft, socialt samvær, kreativitet og fokus på sund mad. Hver morgen begynder med bevægelse og frisk luft samt morgensamling. Til samling ser vi nyheder og du får forskellige input til verden omkring dig. Sang og musik skaber glæde og godt humør, så typisk vil vi også synge morgensang.

Alle måltiderne i løbet af dagen spiser du sammen med dine kammerater i vores spisesal. Der er 4 obligatoriske måltider med morgenmad, middagsmad, eftermiddagsmad og aftensmad samt 2 gange mellemmåltid/forfriskning hver dag. Den varme mad får du midt på dagen, mens du får rugbrød og pålæg til aften.

Da efterskolehverdagen typisk er en meget aktiv hverdag med mange nye input, er der også brug for ro og hvile. Det kan du blandt andet få i middagspausen og i forbindelse med stilletimen, hvor du skal være på dit værelse – og være stille. Aftenerne er typisk til afslapning, spil og hygge, men vi har også ofte forskellige aktiviteter og arrangementer. Nogle af arrangementerne vil foregå på BGI akademiet i Bjerre, og det vil typisk være et spændende foredrag eller en koncert.

Din efterskolehverdag kan for eksempel se således ud:

 

7.30:   Morgenmad 

8.00:   Morgenmotion og frisk luft – eksempelvis en gåtur, cykeltur eller løbetur rundt på øen

8.40:   Morgensamling – her ser vi blandt andet nyheder, synger og fejrer fødselsdage

9.00:   Første undervisningsmodul

10.30: Formiddagsforfriskning

11.00: Andet undervisningsmodul

12.30: Middagsmad/middagspause

13.15: Tredje undervisningsmodul

14.45: Eftermiddagspause med forfriskning

15:15: Fjerde undervisningsmodul

18.00: Aftensmad

18.30: Stilletime

19.30: Fri / aftenaktiviteter 

21.00: Aftenforfriskning

21.15: Oprydning/rengøring

21.45: På eget værelse

22.00-22.30: I seng og godnat

Dagen igennem er der undervisning i de boglige fag og sundhedsfaget, hvor vi har fokus på sundhed, bevægelse og trivsel. Nogle gange står dagen på projekt eller på undervisning inden for de mere kreative/musiske fag.

Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse er den overordnede målsætning i vores samvær og undervisning. Derfor vil det tilgodeses i mange af de beskrevne elementer af dagligdag og undervisning.

Fælles samlinger

Hver morgen efter morgenmaden og morgenmotionen mødes alle til morgensamling. I løbet af ugen varierer vi i indholdet til morgensamling. Det kan være en fortælling, fællessang eller at vi ser Nyheder suppleret med efterfølgende indslag.

Stilletime og lektiecafé

Hver dag er der stilletime i forlængelse af aftensmaden. Stilletimen bruges oftest til lektielæsning på dit værelse, hvor du i fred og ro kan forberede dig til den boglige undervisning eller til et hvil fra de mange input, som efterskolelivet giver dig hver dag. Der er også lektiecafé på skolen, hvor du kan få hjælp til dine lektier eller bare lave dine lektier i fællesskab med dine kammerater.

Husmøde

En gang om ugen er der husmøde i din husgruppe. Her kan I tage relevante emner op til debat. Hvert hus vælger en fællesrådsrepræsentant, som repræsenterer huset i skolens fællesråd, for at sikre elevernes engagement og medindflydelse.

På Livsstilsefterskolen Hjarnø finder vi det væsentligt, at eleverne gennem deltagelse i dette arbejde er med til at sætte deres præg på skoleåret.

Derudover har vi et ugentligt FI-møde (Fællesskab og Individ) i alle huse. FI-møderne har en fast struktur, og her diskuterer vi emner med relevans for elevernes individ og placering i fællesskabet. Det er blandt andet også i dette fora, at vi laver anti-mobbepolitik sammen.

Vi hjælper hinanden

Livsstilsefterskolen er en mindre efterskole, hvor vi sammen hjælper hinanden og tager ansvar for at få hverdagen til at fungere og bliver en hverdag, som vi alle trives godt i. Alle elever deltager i rengøringen af skolen – både rengøring af eget værelse, huset du bor i, faglokaler og fællesarealer. Derudover deltager du i køkkenet og skal være med til at lave mad, dække bord, bage, vaske op mm.

Læs meget mere om efterskolen

Vil du vide mere?

Så skriv eller ring til os.

Tlf.: 75681022 eller mail: info@bgi.dk

Vi benytter cookies

OK